Svetlana HARAZ

Şef Catedră Sociologie şi Asistenţă Socială ”Nicolae Sali”,

Funcţia/poziţia ocupată

Şef Catedră Sociologie şi Asistenţă Socială ”Nicolae Sali”, 

Gradul didactico-ştiinţific

Master în psihologie, lector superior

CV

 

 

Disciplinele predate licenţă/masterat

Licenţă

  • SAS comunitară
  • Tehnici de intervenţie în AS
  • Diagnoza şi soluţionarea prob. sociale

 

Masterat

  • Practica AS generaliste: lucrul cu individul
  • Seminar în teren I:  Proiect bazat pe învăţarea în echipă
  • Lucru în organizațiile guvernamentale și ONG

07.06.2017