Masterat

La ciclul masterat sunt admisi absolventii ciclului licenta. Schimbarea domeniului de specializare la masterat este posibila daca solicitantul a acumulat minimum 20 credite (incluse in 180 sau 240 necesare) la ciclul licenta la disciplinele ce tin de domeniul solicitat. De exemplu, pentru a urma un program de master in economie dupa studii in domeniul informaticii, in cele 180 credite acumulate trebuie sa figureze minimum 20 la disciplinele din domeniul informaticii.

 

Calificarile ce denota completarea ciclului II sunt acordate studentilor care:

  1. au dat dovada de cunostinte si competente acumulate si extinse in cadrul ciclului I, cunostinte ce prezinta baza sau posibilitatea dezvoltarii originalitatii ideilor aplicate de obicei in cadrul domeniului de cercetare;
  2. pot sa aplice cunostintele si competentele achizitionate, abilitatile de solutionare a problemelor in circumstante noi sau necunoscute in cadrul unor contexte mai vaste sau multidisciplinare caracteristice domeniului lor de studiu;
  3. pot sa aplice cunostintele in solutionarea problemelor complexe, sa formuleze opinii ce includ reflectarea responsabilitatilor de ordin social si etic;
  4. pot formula concluzii in baza cunostintelor in mod rational, clar si fara ambiguitati auditoriului de specialisti versati si celui obisnuit;
  5. poseda capacitati ce le permit continuarea studiilor in mod independent.

 

  1. REGULAMENTPRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA, CICLUL II – STUDII SUPERIOARE DE MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

  2. REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTERAT (CICLUL II) 

Acte necesare pentru doritorii de a face studii prin masterat

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

ADMITEREA 2018-2019

PROGRAME DE STUDII - CICLUL II MASTERAT

 

042. DREPT

FACULTATEA

DREPT

Drept internațional și instituțional

Dreptul afacerilor

Instituții de drept constituțional și drept administrativ

Instituții de drept privat

Științe penale

041. ŞTIINŢE ECONOMICE, 101. SERVICII PUBLICE

FACULTATEA

ŞTIINŢE ECONOMICE

Business Management și Antreprenoriat

Finanțe, Fiscalitate și Contabilitate

Finanțe, Investiții și Banking

Management contabil, expertiză și audit

Marketing și logistică

Politici comerciale și drept vamal

Turism internațional și managementul în industria ospitalității

031. ȘTIINȚE SOCIALE ȘI COMPORTAMENTALE,

032 JURNALISM ȘI INFORMARE, 011. ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

FACULTATEA

ȘTIINȚE SOCIALE ȘI

ALE EDUCAȚIEI

Psihologie clinică și consiliere psihologică

Psihologia juridică

Psihologia socială

Management educațional

Studii avansate în asistența socială și expertiza socială

Managementul culturii organizaționale și comportamentale al resurselor umane

Managementul serviciilor sociale și de sănătate

031. ȘTIINȚE SOCIALE ȘI COMPORTAMENTALE,

032 JURNALISM ȘI INFORMARE

FACULTATEA

RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI JURNALISM

Diplomație, Securitate, Business și Comunicare

Jurnalism, Imagologie și Relații Publice

052. ȘTIINȚE ALE MEDIULUI, 071. INGINERIE ȘI ACTIVITĂȚI INGINEREȘTI,

082. SILVICULTURA, 101. SERVICII PUBLICE

FACULTATEA BIOMEDICINĂ

ŞI ECOLOGIE

Ecologia și protecția mediului

Tehnologia industrială a medicamentelor

Managementul resurselor forestiere și spațiilor verzi

Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare

023. FILOLOGIE

FACULTATEA

DE LITERE

Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional    (limbile engleză, germană, franceză, spaniolă, chineză, coreeană în diferite combinații)

Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice/germanice/asiatice

(limbile franceză, spaniolă, engleză, germană, chineză, coreeană în diferite combinaţii)

021. ARTE, 061. TEHNOLOGII ALE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

FACULTATEA INFORMATICĂ, INGINERIE ȘI DESIGN

Tehnologii și aplicații WEB

Calculatoare, sisteme și rețele informatice

Tehnologii moderne în design interior

Pot fi alese și alte programe de masterat diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare


16.05.2010