Halabudenco Oleg

doctor în drept, conferenţiar universitar Email: gelox@inbox.ru

Funcţia/poziţia ocupată

Conferenţiar universitar la Catedra Drept Privat.

Disciplinele predate la ULIM

Drept civil

Drept civil

Drept civil (drept obligational, partea generală) 

Drept civil (drept obligational, partea specială) 

Drept civil (drept sucesoral) 

Dreptul muncii 

Domeniile de interes ştiinţific

Drept privat. Aspecte metodologice de cercetare a dreptului privat.

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi (cele mai relevante)

Asociaţia de Drept Comparativ a Ucrainei.


11.06.2013