Ciclul II - Masterat

Taxa de studii la ciclul II - Masterat pentru cetăţeni Republicii Moldova în anul academic 2017-2018

 

 

Facultatea

 

Denumirea programului de masterat 

 

Taxa pentru un an

 

 

 

Facultatea Drept

Dreptul afacerilor

8800

Instituţii de drept privat

8800

Managementul securităţii informaţionale

8800

Ştiinţe Penale

8800

Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ

8800

Drept internaţional şi instituţional

8800

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea Ştiinţe economice

Business  Management şi Antreprenoriat

8000

Managementul  Marketingului Strategic

8000

Marketing şi Logistică

8000

Politici comerciale şi drept vamal

8000

Politici de integrare şi Business Internaţional

8000

Managementul Resurselor Umane şi Leadership

8000

Finanţe, Investiţii şi Banking

8000

Finanţe, Fiscalitate şi Contabilitate

8000

Finanţe şi Contabilitate Internaţională

8000

Management contabil, expertiză şi audit

8000

Control financiar-fiscal

8000

Management, Marketing şi Logistică în transport

8000

Turism Internaţional şi Managementul în Industria Ospitalităţii

8000

 

 

 

 

 

Facultatea Psihologie Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

Psihologia clinică şi consiliere psihologică

6600

Psihologia socială

6600

Economie socială şi managementul proiectelor sociale

6000

Management şi consiliere în asistenţă socială

6000

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

 

6000

Psihopedagogie în învăţământul liceal, profesional şi universitar

6600

Management educaţional

6600

Psihologia juridică

6600

Managementul organizaţional şi a resurselor umane

6600

Studii avansate în Asistenţă Socială şi Expertiza socială

6600

 

Facultatea de Litere

Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional

6600

Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice/germanice/asiatice

6600

 

 

 

 

Facultatea Biomedicină şi Ecologie

Management şi politici de mediu

6000

Managementul serviciilor de frumuseţe şi recuperare

6600

Managementul resurselor naturale

6000

Ecologie industrială

6000

Design de landşaft

7000

Managementul resurselor forestiere şi spaţiilor verzi

6000

Tehnologia medicamentului

Tehnologia industrială a medicamentelor

6000

Ecologie şi  Protecţia Mediului

6000

 

 

Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism

Studii regionale 

6000

Diplomaţie, Securitate, Business şi Comunicare

6600

Globalizare, etnicitate şi cultură 

6000

Istorie globală şi comparativă 

6000

Identitate, Comunicare interetnică şi Cetăţenie

6000

Jurnalism, Imagologie şi Relaţii Publice

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea Informatică şi Inginerie

Administrarea reţelelor de calculatoare

6000

Calculatoare, sisteme şi reţele informatice

6000

Cercetări aplicative în arta decorativă

6600

Design şi arta în textile

6600

Designul structurilor şi produselor din tricot

6600

Tehnologii modern  în design vestimentar

6600

Prelucrarea informaţiei în sisteme şi reţele

6000

Securitatea sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii

6000

Sisteme  informaţionale

6000

Sisteme  multimedia

6000

Tehnologia  produselor de program (software)

6000

Tehnologii  informaţionale mobile

6000

Tehnologii informaţionale în business inteligence

6000

Tehnologii informaţionale în transmiterea şi prelucrarea datelor

6000

Tehnologii moderne în design interior

8000

Tehnologii şi aplicaţii Web

6000

  

SE OFERĂ POSIBILITATEA ACHITĂRII TAXEI DE STUDII ȊN RATE

  • I rata  - până la 01.09.2017,
  • II rata – până la 01.02.2018.

 

FACILITĂȚI 

  1.  Se oferă  absolvenţilor ULIM a ciclului I - licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II - masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:
    • Scutire de 15 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 01 august 2017;
    • Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2017;
  2. Se oferă  absolvenţilor altor instituţii universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II (masterat), posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2017

11.07.2017