Ana GUTU

doctor în filologie, profesor universitar Email: agutu@ulim.md, annette.gutu@yahoo.fr;

Blog: www.anagutu.net

Funcţia/poziţia ocupată

Prim-vicerector; şef direcţie ştiinţifică Terminologie şi Traducere la Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI).

 Disciplinele predate la ULIM

1)    Limba franceză practică;

2)    Limba franceză de afaceri;

3)    Lexicul limbii franceze (exegeza textului);

4)    Bazele traductologiei;

5)    Teoria şi practica traducerii;

6)    Exegeză şi traducere literară;

7)    Monitorizarea documentară multilingvă;

8)    Filosofia şi semiotica traducerii.

Domeniile de interes ştiinţific

Filologie romanică, lingvistică, sociolingvistică, terminologie, traductologie, stilistică, lexicologie.

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi (cele mai relevante)

Expert al Ministerului Educaţiei în probleme de management universitar şi didactică a limbilor străine; expert al Consiliului Europei în problemele reformei învăţământului superior în conformitate cu Procesul de la Bologna; expert al Agenţiei Universitare a Francofoniei în materie de ştiinţe umanistice, limbi şi literaturi, management universitar; membru al Comisiei de experţi în domeniul ştiinţelor filologice (CNAA).

Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale/internaţionale (cele mai relevante)

Analele Ştiinţifice ULIM. Seria Filologie; Symposia Professorum. Seria Filologie (1998-2004); Symposia Studentium. Seria Filologie; revista „Lecturi filologice”; revista „Intertext” (2007-2013);  almanahul „Francopolyphonie” (2006-2013).

Deţinător al distincţiilor guvernamentale şi/sau internaţionale

1)    Medalia ULIM (2002);

2)    Ordinul “Gloria Muncii” (2002);

3)    Ordinul ULIM (2007; 2012).

 

Premii naţionale/internaţionale/ Invenţii brevetate

Laureat al Premiului „Politicianul Anului”, acordat de Teatrul Satiricus „I.L. Caragiale” (2010).11.06.2013