Svetlana RUSNAC

Decan al Facultăţii Psihologie şi Asistenţă Socială,
Şef Catedră Psihologie

Funcţia/poziţia ocupată

Decan al Facultăţii Psihologie şi Asistenţă Socială, Şef catedră Psihologie, Director Institut de Formare şi Cercetare Socială..

Gradul didactico-ştiinţific

Doctor în psihologie, conferenţiar universitar

Blog: http://srusnac.ulim.md

CV

Email: srusnac58@mail.ru

 

 

Disciplinele predate licenţă/masterat

Licenţă

 • Sensibilizarea la mediul universitar şi metodele de învăţare
 • Cunoaştere şi autocunoaştere socială
 • Socializare și comunicare socială
 • Dinamica grupului social, influenţa şi procesele intragrupale
 • Psihologia maselor şi instrumentele de guvernare politică
 • Managementul activităţii intelectuale si al învăţării eficiente în mediul universitar
 • Psihologie socială și organizațională
 • Psihologie juridică şi militară aplicată

Masterat

 • Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere psihologică
 • Psihodiagnostic în cadrul expertizei psihologic-judiciare
 • Expertiza psihologic-judiciară
 • Psihodiagnostic și expertiză psihologică în justiție
 • Metodologia cercetării şi întocmirii tezei în psihologie clinică
 • Cercetarea şi asistenţa psihologică a cazurilor de violenţă în familie
 • Evaluarea și asistența psihologică a cazurilor de violență în familie
 • Psihologia comportamentului infracțional și prevederile legale penale
 • Probleme de sănătate mentală în dreptul civil
 • Laborator de dezvoltare personală: autoevaluare şi automanagement
 • Comportamentul uman și mediul social
 • Dizastre, violență și traumă
 • Noțiuni avansate de neuropsihologie și psihopatologie

 

Domeniile de interes ştiinţific

Modalităţi şi metode de investigare şi influenţare a conştiinţei sociale. Probleme ale individului şi grupurilor umane în contextul schimbării sociale. Psihologie socială.

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi (cele mai relevante)

Proiectul „Adolescenţilor – despre drepturile femeii” (2000, finanţat de Guvernul Olandei); proiectul „Iniţiative studenţeşti” (2002-2003); Legea privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie (2003-2006, finanţat de UNICEF); proiectul „Cercetarea responsabilităţii prestatorilor de servicii privind identificarea, înregistrarea şi raportarea cazurilor de violenţă faţă de copii” (2006, finanţat de UNICEF); proiectul „Elaborarea Sistemului Informaţional Automatiat ca o parte a abordării integrate în gestionarea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie” (2008, finanţat de Guvernul României); proiectul „Strategia Naţională de asigurare a egalităţii de gen în Republica Moldova. Grupul tematic Violenţa şi traficul de fiinţe umane – consecinţe ale inegalităţii de gen în societate” (2008, finanţat de UNIFEM); proiectul „Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie” (2009, finanţat de Guvernul Japoniei); proiectul „Asistenţa psihologică a cazurilor de violenţă în familie: psihodiagnostic şi reabilitare a victimelor şi abuzatorilor” - work-shop pentru psihologii din centele specializate în domeniu” (2010, finanţat de UNFPA).

Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale/  internaţionale (cele mai relevante)

Revista de specialitate a Asociaţiei Psihologilor Practici din Republica Moldova „Psihologie”; revista ”Socialis (ULIM).

 


11.06.2013