Osoianu Natalia

doctor în drept, lector superior universitar Email: osoianu.natalia@gmail.com ;

Funcţia/poziţia ocupată

Lector universitar la Catedra Drept Privat.

Disciplinele predate la ULIM

1) Dreptul comerţului internaţional

2) Drept internaţional privat

3) Conflictul de legi şi conflictul de jurisdicţii

4) Protecţia internaţională a proprietăţii intelectuale

Domeniile de interes ştiinţific

Drept internaţional, conflictul de legi, proprietatea intelectuală.


11.06.2013