Symposia Studentium - conferinţă ştiinţifică anuală: „Globalizarea şi învăţământul superior în economie şi administrarea afacerilor”

La 30 aprilie, curent, la Facultatea Economie, a avut loc o Conferinţa ştiinţifică anuală: Symposia studentium, cu genericul: Globalizarea şi învăţământul superior în economie şi administrarea afacerilor.

În deschiderea evenimentului, dl Nicolae Ţâu, dr. hab. în ştiinţe economice, prof. univ., Vice-rector Cooperare Internaţională ULIM, a remarcat, în alocuțiunea sa, activismul studenților de la facultate și angajarea activă a cadrelor didactice în organizarea și desfășurarea conferinței, menționînd faptul că cunoștințele teoretice dintotdeauna au constituit mobilul în promovarea noilor descoperiri, iar, odată aplicate în practică, beneficiari ai rezultatelor devin, nu doar persoanele din domeniul respectiv, ci și întreaga societate. De aceea, consider că și această Conferință științifică vă va ajuta să înțelegeți mai bine rostul domeniului, a multiplelor pîrghii din domeniul economiei naționale și mondiale, pe care urmează să-l profesați, după absolvirea universității noastre – a conchis dl Tâu.

Cu un cuvînt de salut și încurajare s-au adresat, către participanții la Conferință, şi dna Iuliana Drăgălin, dr. în ştiinţe economice, conf. univ., decanul facultății și dl Alexandru Gribincea, dr. hab. în ştiinţe economice, prof. univ.

Tradițional, Conferinţa a fost separată în nouă secţiuni, corespunzător domeniior de specializare a studenților: Management, direcţia Globalizare şi învăţământul superior în Economie şi Administrare, în cadrul căreia au fost prezentate 26 de comunicări; Antreprenoriat, direcţia Globalizare şi învăţământul superior în Antreprenoriat şi Economia Întreprinderii - 12 comunicări; Marketing, direcţia Reconsiderarea marketingului pentru societatea globală a cunoaşterii - 13 comunicări; Turism, direcţia Globalizarea şi învăţământul superior în turism - 21 comunicări; Economie mondială şi relaţii economice internaţionale, direcţia Globalizarea şi învăţământul superior în relaţiile economice internaţionale - 15 comunicări; secţia Francofonă, direcţia Mondialosation et enseignement superieur et administration des affaires - 10 comunicări; Strategiile financiar-bancare în condiţiile globalizării - 36 comunicări; Contabilitate, direcţia Efectele globalizării asupra raportării financiare - 35 comunicări; Studii comparate, direcţia Politici, reforme şi tendinţe financiare şi fiscale - 39 comunicări.

În cadrul conferinţei au fost puse în discuţie peste 200 de comunicări, iar la finalul fiecărei secţiuni au avut loc totalizări, discuţii finale şi înmînarea certificatelor de participare.

 

Serviciul de presă, ULIM


01.05.2015