Primul eveniment științific din 2018 - un training susținut de o profesoară de la Universitatea Eastern Illinois din SUA

În cursul zilei de azi, la ULIM, se desfășoară primul eveniment științific din noul an 2018, la ULIM - ediția a VIII-a a Seminarului metodologic Interconexiunea paradigmelor didactice și metodologice în predarea limbilor străine, organizat de Facultatea de Litere. Noutatea surpriză a ediției curente este trainingul vocațional în limba engleză, susținut de profesoara Frances Murphy, PhD, de la Universitatea Eastern Illinois din SUA, Fulbright Scholar ULIM, cu titlul Teaching Tools for Experiential Methods of Learning: High-Interest Equals High-Impact Learning. La ora aceasta, evenimentul continuă, cu prezentarea comunicărilor în secțiuni pe varii tematici referitoare la metodologia predării limbilor străine.

Profesoara din SUA a transmis un mesaj de condoleanțe ULIM din partea comunității academice a Universității Eastern Illinois, în legătură cu marea pierdere suportată – a rectorului Andrei Galben. Domnia sa a remarcat că ULIM a avut 25 de ani de sărbătoare în perioada în care a fost condusă de regretata personalitate, ”pionier în educație internațională și lider al R. Moldova, care în activitatea sa a pus accent pe buna pregătire a absolvenților pentru o societate globală, promovând libertatea și justiția pentru toți”.

La ora aceasta, se încheie trainingul, susținut de dr. Frances Murphy privind metodele experimentale de predare și învățare cu imact sporit. Profesorii și studenții interesați pot accesa  rezumatul prezentării, accesând următoarele lincuri: Teaching, Learning

Interconexiunea paradigmelor didactice și metodologice în predarea limbilor străine

În deschiderea evenimentului, dna Ana Guțu, prim-vicerector ULIM, a menționat realizările Facultății de Litere la capitolul modernizarea continuă a procesului didactic în predarea și învățarea limbilor străine. Domnia sa a accentuat și eficiența empatiei, a comunicării interpersonale dintre profesori și studenți, ca sprijin în pregătirea excelentă pentru condiții profesionale multilingvistice.

Dna Ana Guțu pledează pentru extinderea acestei manifestări științifice anuale, în vederea organizării în contextul tradiționalei conferințe științifice internaționale aniversare a ULIM, din luna octombrie, cu invitați selecți, care va purta titlul - Dialogul civilizațiilor, în memoria regretatului rector Andrei Galben.

Discursuri de salut au mai susținut dna Elena Prus, vicerector pentru cercetare, dna Inga Stoianov, decanul interimar al Facultății de Litere și dl Ghenadie Râbacov, șeful Catedrei Filologie Romanică ”Petru Roșca”.

La eveniment, a avut loc lansarea volumului Acta didactica, editat sub egida ULIM și destinat profesorilor de limbi străine, traducătorilor, cercetătorilor și studenților. Este un produs științific comun al lingviștilor din R. Moldova pentru asigurarea calității unui învățământ de calitate. Cartea a fost prezentată de dl. Ion Manoli, dr. hab. prof. univ., vicepreședinte al Consiliului profesoral al Facultății de Litere.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


23.01.2018