Invitație la evenimentul comemorativ „Academicianul Andrei GALBEN și memoria instituțională”

Membrii Senatului ULIM vă invită la evenimentul comemorativ cu genericul „Academicianul Andrei GALBEN și memoria instituțională”, care va avea loc vineri, 14 decembrie curent, ora 12:00, în Holul ULIM, etajul 1 (str. Vlaicu Pârcălab, 52).

Programul evenimentului include:

·         Dezvelirea basoreliefului Rectorului Fondator Andrei GALBEN;

·         Lansarea volumului „In memoriam Andrei Galben: Omul-Legendă”.

Un an fără Rectorul Andrei Galben a fost pentru ULIM un an al valorificării activității și operei sale, materiale și imateriale, ce se regăsește în volumul comemorativ, care întrunește evocări și mărturii despre impresionanta sa activitate, aprecieri ale instituțiilor naționale și internaționale cu care a conlucrat, ale apropiaților, ale corpului didactico-științific pe care l-a condus spre orizonturi noi, dar și reflecții pe care personalitatea și lucrările Domniei sale le proiectează în continuare. Studiile-testament de istorie și de educație, de guvernanță și reformare, de politică națională și internațională ale reputatului Academician Andrei Galben se regăsesc în compartimentul care deschide volumul.

Dincolo de substanța palpabilă și imortalizată în studii, poze și înregistrări, să ne axăm pe semnificația profundă a realizărilor pilduitoare ale promotorului învățământului privat din Republica Moldova și să ne ridicăm la impactul transformator al patrimoniului valoric universitar lăsat moștenire de Rectorul fondator ULIM Andrei Galben comunității academice. 


13.12.2018