- atașat vedeți programul." />

În premieră universitară în RM,
ULIM, gazda unui colocviu internațional privind angajabilitatea studenților

La ora aceasta, la ULIM, e în plină desfășurare Colocviul Internațional ”Instruire combinată pentru capacitatea de inserție profesională și cercetare”, organizat de Filiera Francofonă din cadrul ULIM și rețeaua Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) - conférence internationale des dirigeants des institutions d’enseignement et de recherche de gestion d’expression française (CIDEGEF) - atașat vedeți programul.

Profesori de la universități francofone din Franța și Canada participă la dezbaterile de la ULIM, pentru a readuce în atenția țărilor francofone problemele spinoase referitoare la inserția studenților în câmpul muncii, șomajul, sincronizarea programelor de studii cu necesitățile piețelor muncii, schimburile de bune practici între instituțiile de învățământ superior etc.

Schimb de bune practici francofone

La eveniment, participă responsabili ai Ministerului Educației din RM și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,  două zile la acest simpozion dedicat inserției profesionale a studenților în câmpul muncii în spațiul francofon.

Dna Ana Guțu, prim-vicerectorul ULIM, a rostit un cuvânt de salut publicului academic și factorilor decizionali implicați în discuții. Domnia sa a descris contextul educațional legislativ din RM, criza demografică și situația migrațională, exodul creierelor din țara noastră, ce nu favorizează dezvoltarea pieței muncii și cooperarea universitară cu mediul de afaceri, în direcția armonizării programelor de studii cu nevoile socio-economice. Dna prim-vicerector ULIM a evidențiat și regresul în domeniul cercertării pe fundalul pauperității din RM, deseori, provocată de reminiscenețele sovietice din sistem.

Absolvenți străluciți ULIM  preferă să muncească în străinătate

”Există o lungă tradiție de cooperare a ULIM cu angajatorii, în baza unor acorduri de colaborare cu instituții publice și întrepărinderi private. Astfel, cei mai buni studenți sunt imediat recrutați după absolvire. Totodată, avem și absolvenți străluciți, care preferă să muncească în străinătate, unde sunt bine remunerați și apreciați pentru prestația lor profesională”, menționează dna Ana Guțu. Domnia sa a analizat dificila situație a angajabiltății tinerilor cu studii superioare în RM, în condițiile unor disfuncții ale mecanismelor ministeriale.

Un cuvânt inaugural a rostit și dna Cristina-Emanuela Dascalu, vicerector pentru relații internaționale.

Instruirea combinată pentru capacitatea de inserție profesională și cercetare punctează cel mai des competețe cheie

”Studiile legate de instruirea combinată pentru capacitatea de inserție perofesională și cercetare punctează cel mai des competețe cheie necesare pentru creșterea capacității de inserție profesională pe piața muncii, precum ar fi comunicarea în limba maternă, în limbi străine, competențe de bază în știință și tehnologie, competențe digitale, a învăța să înveți, competențe sociale și civiuce, spiritul de inițiativă și antreprenoriat, competențe pe care studenții ULIM și le însușiesc într-un mediu universitar ce promovează învățarea centrată pe student”, subliniază dna dna Cristina-Emanuela Dascalu.

Universitate-pionier în rezolvarea problemelor societale

Dna Viorelia Moldovan-Batrânac, consilier principal de stat al primului ministu pentru politici societale, prezentă la eveniment, își exprimă încrederea că acest colocviu se va finaliza cu recomandări și soluții eficiente.

 ”Voi sprijini aplicarea în practică a recomandărilor oferite de participanții la acest colocviu atât în favoarea studenților ULIM, cât și în beneficiul sistemului educațional din RM. Să avem ambiția de a promova bunele practici, care apar, la ULIM și în spațiul european al învățământului superior. Or, această universitate dintotdeauna a fost un pionier în rezolvarea problemelor societale”, consideră dna Viorelia Moldovan-Batrânac.

Angajabilitatea studenților e o problemă a oricărei țări, chiar și a Franței

Dl. Gerard Cliquet, președintele CIDEGEF: ”Mă bucur să mă aflu din nou, la ULIM, după câțiva ani, când am fost aici, în cadrul unei misiuni de evaluare a AUF. Din start am apreciat această universitate. Angajabilitatea studenților e o problemă a oricărei țări, chiar și a Franței. De aceea, împreună cu AUF, am inițiat organizarea unor asemenea colocvii în țările francofone, ca împreună să găsim soluții problemelor dificile ale sistemelor noastre educaționale, una esențială fiind schimbul de experiențe. Totodată, vom publica o lucrare, în baza comunicărilor experților din spațiul european participanți la colocvii.

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


29.09.2016