În memoria regretatului profesor Nicolae Sali, model de intelectual veritabil și integru

Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială a organizat o manifestare științifică și de suflet, în memoria regretatului profesor și decan dr. Nicolae Sali, rămas un model de intelectual, personalitate dedicată carierei didactice și științifice. Cu acest prilej, profesori ai ULIM și din alte universități, studenți și reprezentanți ai societății civile din R. Moldova au adus omagiu memoriei importantei personalități academice, care și-a adus contribuția la promovarea unei noi viziuni asupra asistenței sociale, în concordanță cu standardele statelor cu sisteme conectate la nevoile societale.

Numele regretatului Nicolae Sali este unul de referință în cercetare, management universitar, precum și ca reformator al sistemului educațional din R. Moldova. Cadrele didactice au invocat meritele deosebite ale celui care a creat o catedră și o facultate apreciată, admirat nu doar pentru profesionalism, calități morale, ci și pentru relații interumane ireproșabile.

Personalitate ce nu va intra niciodată în tagma celor uitați

Dl. Mihail Șleahtițchi, vicerector ULIM, a vorbit despre urmele adânci pe care le-a lăsat Nicolae Sali: ”A avut marele merit de-a aduna în jurul său oameni, cu deschidere spre Lumină. Despre puțini se poate spune că, odată cu trecerea într-un alt spațiu existențial, au dispărut sau au plecat dintre noi. Majoritatea pleacă, pentru a fi pomeniți foarte rar și nu cu cele mai multe cuvinte. Marea excepție constituie regretatul profesor Nicolae Sali, care a dispărut fizic, însă continuă să se afle printre noi spiritual, având o mare forță de atracție.

Calitățile regretatului profesor niciodată nu-i vor permite să intre în tagma celor uitați. Mă onorează participarea la un eveniment, dedicat unui om drag, care nu merită să fie uitat niciodată.” 

Unul dintre primii sociologi din RM

Dr. Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială: ”A fost unul dintre primi sociologi din R. Moldova, care a activat în domeniul formării cadrelor și în cercetarea academică. Omul Nicolae Sali era fidel, credincios și săritor la nevoie în cele mai dificile situații. Areușit cât alții nu au reușit într-o lungă viață”.

Dna Svetlana Haraz, șefa Catedrei Asistenţă Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”, a subliniat existența unui vid în urma pierderii irecuperabile a profesorului răpus prematur de o maladie incurabilă.

”De Sfântul Nicolae, să ne amintim și de Nicolae Sali..”

Dr. conf. univ. Ion Guțu a prezentat o retrospectivă a activității complexei personalități, întâi de toate, contribuția sa la reforma din educație în zece raioane ale republicii, unde a creat focare de oameni activi, adevărați ambasadori ai educației de calitate. ”De sfântul Nicolae, să ne amintim și de Nicolae Sali, deja plecat la Ceruri. Nicolae Sali a fost printre primii nu doar în R. Moldova, ci și din URSS, care a reușit să colaboreze cu Universitatea Humboldt din Berlin, fiind implicat în colaborări științifice, didactice și culturale cu parteneri germani.

Este autor al unor publicații solide, editate în RM și România. Nu știm dacă poate cineva de la noi concura cu Nicolae Sali, la capitolul cooperare în cadrul unor proiecte naționale și internaționale”, observă dl. Ion Guțu. Aici poate fi accesată comunicarea schematică Nicolae Sali în retrospectiva colaborărilor universitare, elaborată de dl. Ion Guțu.

Discursuri de comemorare au mai susținut dna Larisa Sali, soția regretatului, profesorul Andrei Dumbrăveanu, dl. Marin Alla, președintele Uniunii Tinerilor Romi din R. Moldova etc.

Dna Larisa Sali, directoarea Asociației pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA, a făcut o donație de carte pentru ULIM din biblioteca de familie și a anunțat asistența, că din acest final de an academic, va acorda diplome și premii bănești în memoria profesorului Nicolae Sali, pentru cei mai buni absolvenți ai ULIM, specialiști în sociologie și asistență socială. 

 Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


22.05.2017