Viitorii psihologi și asistenți sociali, instruiți de voluntari ai Corpului Păcii

În contextul campaniei naționale împotriva traficului de persoane, voluntari ai Corpului Păcii continuă să instruiască viitorii psihologi și asistenți sociali. În situația în care R. Moldova se confruntă cu o penurie de specialiști, implicați în acțiuni de prevenire și combatere a traficului de oameni, în special, în localitățile rurale, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială a devenit un partener important în formarea cadrelor de profil. Una dintre lecțiile susținute, recent, a fost a dnei Ingrid Godfrey, voluntară a Corpului Păcii și membră a Organizației Anti-Trafficking Persons in Moldova.

Deși mass-media acordă un spațiu important fenomenului în cauză, potențialele victime care provin din sate nu sunt informate suficient la acest capitol. De aceea, ULIM colaborează cu experți din țară și străinătate în instruirea tinerilor profesioniști în direcția eradicării fenomenului traficului de persoane.  Dna Ingrid Godfrey a subliniat importanța implicării viitorilor psihologi și asistenți sociali în analiza mentalităților, comportamentelor și opiniilor față de fenomenul în cauză, dar și vizavi de victimele acestuia.

”Viitorii noștri specialiști trebuie să aibă competențe profesionale în lupta cu traficul de persoane”

Dna Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, a evidențiat necesitatea participării reprezentanților mediului academic în combaterea fenomenului discutat. ”Facultatea noastră este un promotor al societății incluzive, al acceptarii diversității și comportamentelor tolerante. Activitățile cu studenții sunt orientate în pregatirea acestora de a lucra cu diferite grupuri de populație în situații de riscuri sociale.  Viitorii noștri specialiști trebuie să aibă competențe profesionale în lupta cu traficul de persoane, în comunicarea și oferirea asistenței, suportului psiho-social victimelor și potențialelor victime”, explică dna Svetlana Rusnac.

Tradiția colaborării ULIM cu Corpul Păcii

”Studenții noștri sunt viitorii specialiști care vor organiza activități de prevenire, dar și vor oferi asitență specializată persoanelor, care au trăit experiențe nefaste în această privință. Totodată, studenții sunt tinerii care se află în situație de risc față de traficul de ființe umane, respectiv, informarea lor despre eventualele pericole este primordială.

Colaborarea noastră cu Corpul Păcii a devenit deja o tradiție și ne oferă suport în organizarea mai multor activități pentru viitorii specialiști, implicați direct în combaterea traficului ”, menționează dna Svetlana Haraz, șefa Catedrei Asistență Socială si Sociologie „Nicolae Sali”.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


06.11.2017