Unul dintre cei mai importanți hispaniști europeni, cu o prelegere, la ULIM

Cu ocazia comemorării a 470 de ani de la nașterea ilustrului scriitor spaniol Miguel de Cervantes Saavedra, Departamentul Informațional Biblioteconomic în parteneriat cu Secția de spaniolă a Catedrei Filologie Romanică Petru ROȘCA, au organizat o conferință consacrată operei cervantine. Facultatea de Litere a avut onoarea de-a o avea ca invitată pe dr. conf. univ. Raisa Ganea, profesoară de literatură spaniolă și unul dintre cei mai importanți hispaniști din R. Moldova și spațiul european. Domnia sa a susținut o prelegere studenților de la Litere, aceștia având posibilitatea de a beneficia de o incursiune panoramică în literatura spaniolă, în general, și a impactului pe care l-a avut Cervantes în literatura universală.

În cadrul conferinței, s-a vorbit despre opera lui Miguel de Cervantes, în special, despre romanul Don Quijote de la Mancha și realitățile sociale ale Spaniei din acea perioadă, accentuându-se rezonanța acestora până în prezent. Au fost trecuți în revistă și alți scriitori de vază din diferite perioade literare atât din Spania, cât și din restul spațiului cultural european.

De asemenea, doamna profesoară a îndemnat studenții să nu ezite în a se convinge de unii singuri de unicitatea scrierilor lui Cervantes și de a se implica mai mult în studierea literaturii spaniole, fără a neglija însă celelalte spații culturale literare.

După http://languages.ulim.md


06.10.2017