Comisia de evaluare externă a ANACEC în vizită la ULIM

În perioada 12-14 noiembrie 2018, experții Comisiei de evaluare externă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) se află în vizită de evaluare la ULIM în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență: 0319.1 Asistență socială; 0231.3 Traducere și interpretare (limbile engleză-franceză, engleză-germană, engleză-spaniolă, franceză-engleză).

În ședința plenară, activitățile de evaluare externă s-au deschis în prezența echipei manageriale constituită din următorii membri: conf. univ. dr. Alexandru Cauia, prorector pentru Strategie Academică și Programme de Studii; conf. univ. dr. Carolina Galben, prorector pentru Dezvoltarea Strategică șiu Politica Economică; prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii doctorale; dr. Valentina Ciumacenco, prorector Relații Internaționale; conf. univ. dr. Carolina Dodu-Savca, decan Facultatatea de Litere; conf. univ. dr. Svetlana Rusnac, decan Facultatea Științe Sociale și ale Educației; lect. univ. Svetlana Haraz, șef Catedra Asistența Socială și Sociologie ”Nicolae Sali” și Ludmila Zmuncila, șef Oficiul Suport Academic ULIM.

”Ne dorim ca membrii Comisiei de evaluare externă ANACEC să ne ofere suport și să ne sugereze recomandări în scopul dobândirii unor noi performanțe. Noi, cei de la ULIM ne-am propus să vă convingem în obținerea unui rezultat maxim”, a declarat conf. univ. dr. Alexandru Cauia. Experții au fost familiarizați cu tehnicile și strategiile utilizate de colaboratorii ULIM în vederea asigurării și dezvoltării calității procesului de studii la programele supuse evaluării. Echipa managerială ULIM a oferit informații despre organizarea procesului de admitere, instrumentele aplicate pentru promovarea programelor de studii, asigurarea formării profesionale continue a cadrelor didactice, procesul de recrutare a personalului administrativ și auxiliar etc. Vizita de evaluare a Comisiei ANACEC va continua și în zilele următoare conform programului stabilit.

Serviciul de Presă, ULIM


12.11.2018