CANDIDEAZĂ LA BURSA SPERANȚEI-2017, OFERITĂ DE BCR CHIȘINĂU!

BCR (Banca Comercială Română) Chișinău a lansat cea de-a treia ediție a concursului BURSA SPERANȚEI, destinat studenților care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare. Concursul are scopul de a susține studenții cu rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare.

Bursa (în valoare de 60 000 MDL, acordată în două tranşe), va acoperi taxa pentru studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea de materiale didactice, participare la conferințe studențești, programe de cercetare și perfecționare. Pot candida studenții care își urmează studiile de licență/ masterat/ doctorat în domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice. Cerinţe faţă de candidaţi: rezultate remarcabile la învățătură - media generală 8,5 și mai mult, dovada implicării studentului în proiecte de cercetare/ studii aprofundate/ stagii. Documente necesare pentru participare la concurs:

  1. Formularul de participare la concurs;
  2. Copia carnetului de student ;
  3. Extrasul din matricolă;
  4. Descrierea proiectului de cercetare/ studii/ stagiu (2-3 pagini);
  5. Scrisoare de recomandare de la facultate.

 Perioadele desfăşurării concursului:

- 26 iunie - 24 septembrie 2017 – depunerea dosarelor în plic la sediul central BCR Chișinău;

- 24 septembrie - 15 soctombrie 2017 – interviuri cu candidații preselectați de comisia de selecție;

- până la 26 octombrie 2017 – anunțarea câștigătorilor concursului.

 Informații de contact: Adresa: str. Pușkin 60/2, mun. Chișinău.

 Tel.: +373 (22) 852 098 ; e-mail: resurse.umane@bcr.md


14.09.2017