Ţurcan Elena

gradul I în biblioteconomie Email: eturcan@ulim.md

Funcţia/poziţia ocupată

Şef oficiu,  Sala de Lectură nr. 1.

Domeniile de interes ştiinţific

Diversificarea formelor şi metodelor de comunicare a resurselor documentare şi informaţionale. Promovarea patrimoniului documentar prin intermediul expoziţiilor de bibliotecă. Promovarea imaginii instituţiei info-bibliotecare.

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi (cele mai relevante)

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (secţia „Probleme de design de bibliotecă”).

Premii naţionale/ internaţionale/ Invenţii brevetate

Cel mai Bun Bibliotecar „Contact” al anului 2011.


11.06.2013