Andrei GALBEN

Rector ULIM
Academician
Preşedintele Senatului
Tel.: 022 22 00 29
fax.: 022 22 00 28
e-mail: agalben@ulim.md
www.agalben.ulim.md

Ana GUŢU

Prim-Vicerector ULIM
Doctor în Filologie Romanică
Profesor Universitar
Tel/fax.: 022 22 55 05
e-mail: agutu@ulim.md
www.anagutu.net

Moldovan-Bătrânac Viorelia

Doctor în Economie,
Conferenţiar Universitar
Email: v.moldovan-batrinac@ulim.md
vicemin.he@gmail.com

Alexandru CAUIA

Decanul Facultăţii Drept
Doctor în Drept
Tel: 022 22-77-94
e-mail: alex_cauia@yahoo.com
www.acauia.wordpress.com

Vasile SOCOLOV

Decanul Facultăţii Biomedicină şi Ecologie
Doctor în Medicină
Doctor, Conferentiar Universitar
Tel.: 022 22 55 48
e-mail: medicina@ulim.md

Ludmila HOMETKOVSKI

Decanul Facultăţii de Litere
Doctor în Filologie, Conferenţiar Universitar
Tel.: 022 22 00 14
Е-mail: lhometkovski@ulim.md

Iurie DUBCOVEŢCHI

Decanul Facultăţii Informatică şi Inginerie
Doctor, Conferenţiar Universitar
Tel: 0-22-20 59 20
e-mail: informatica@ulim.md
dubcovetchi_iuri@yahoo.com
www.idubcovetchi.ulim.md

Svetlana RUSNAC

Decanul Facultăţii Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială
Doctor, Conferenţiar Universitar
Tel.: 022 22 57 85
e-mail: psihologie@ulim.md

Iuliana LACHI DRĂGĂLIN

Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice
Doctor în Economie
Doctor, Conferentiar Universitar
Tel.: 022 21 39 91
e-mail: economie@ulim.md

Irina CERNEAUSCAITE

Director interimar al Departamentului Informaţional Biblioteconomic
Master în Jurnalism, Imagologie şi Relaţii Publice
Tel.: 022 21 24 18, 022 24 45 49 
e-mail: icerneauscaite@ulim.md