Drăgălin Iuliana

Decan, doctor în economie, conferențiar universitar Email: idragalin@ulim.md

Blog: http://iulianadragalin.wordpress.com

Funcţia/poziţia ocupată

Decan al Facultăţii Ştiinţe Economice, conferențiar universitar la Catedra Business şi Administrare,  responsabil Spaţiu Francofon

 Disciplinele predate la ULIM

1)    Bazele antreprenoriatului (inclusiv în limba franceză);

2)    Management general (în limba franceză);

3)    Managementul resurselor umane (inclusiv în limba fanceză);

4)    Managementul producţiei(în limba franceză);

5)    Managementul inovaţional;

6)    Mnanagementul calităţii;

7)    Administrarea publică şi integrarea europeană.

Domeniile de interes ştiinţific

Economie şi  management.

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi (cele mai relevante)

Audit intern al calităţii  (ISO). 27.01.2015