ULIM, partener în organizarea unei conferințe a țărilor central și est-europene

ULIM a fost partenerul celei de-a IV-a ediții a Conferinței Internaționale Științifice Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health, desfășurată, recent, la Chișinău. Din comitetul de organizare a făcut parte dna Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. Colaborarea ULIM-LUMEN a început în urmă cu peste un an și a dat rezultate notabile – organizarea în parteneriat a unor conferințe de rezonanță internațională și editarea unor publicații de maxim interes academic.

LUMEN, prestigiosul for științific internațional, la Chișinău

Conferința a fost dedicată științei în educație, sport și sănătate, aducând în discuție cadrele actuale ale educației multidimensionale, în congruența etică și dezvoltarea domeniului educației fizice și sportului, dar și a sănătății, în contextul cercetării în țările din Europa Centrală și de Est. Menționăm că, diplome de excelență LUMEN dețin rectorul academician Andrei Galben, dna prim-vicerector Ana Guțu și dna Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială.

LUMEN reprezintă o mare șansă de afirmare științifică, alături de personalități academice din România și multe țări ale lumii. La recenta conferință a participat un grup de profesori și studenți doctoranzi de la noi, între care dr. conf. Adelina Ștefârță, dr. Tatiana Focșa, dna Svetlana Haraz, șefa Catedrei Sociologie și Asistență Socială ”Nicolae Sali”, lectorii Mariana Zubenschi, Ludmila Zmuncilă și Nadejda Gagea.

Coordonatorul și moderatorul workshop-ului, cu tema Mentalitățile societății în transformare, a fost  decanul Svetlana Rusnac.

”Dorim să creăm punți între cercetători din mai multe țări, universități și domenii”

Încă de la lansarea seriei conferințelor CEE LUMEN, organizatorii facilitează dialogul dintre practicieni, cercetători și teoreticieni din țările central și est-europene.

Dr. Antonio Sandu, președintele Asociației LUMEN: ”Mă bucur de faptul că aceste conferințe au succes atât în România, cât și în R. Moldova. Avem ca scop promovarea cercetării transdisciplinare, în principal, în sferele socială și umanistă. Dorim să creăm punți între cercetători din mai multe țări, universități și domenii”, menționează dl. Antonio Sandu.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


05.10.2017