Un responsabil de selectare a personalului la OMC a susținut o lecție la ULIM

În cursul zilei de azi, studenții vorbitori de engleză și franceză, specializați în relații economice internaționale, comerț internațional, drept internațional, relații internaționale, economie și management, au beneficiat de o lecție susținută de dna Hye Seung Lee, șefa Serviciului de recrutare din cadrul Departamentului de resurse umane al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Domnia sa a purtat un dialog interactiv referitor la mecanismele de recrutare și angajare a tinerilor în sistemul mondial de comerț.

Studenții ULIM, informați direct de un funcționar internațional despre recrutarea în sistemul mondial de comerț

Dna Hye Seung Lee a informat viitorii specialiști despre cerințele și pregătirea academică a absolvenților care vor să acceadă la posturi în cadrul organizațiilor globale de profil economic, precum OMC, Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Comisia Economică pentru Europa din cadrul Națiunilor Unite (UNECE), Centrul Internațional de Comerț (ITC), Forumul Economic Mondial (WEF) etc.

Domnia sa a vorbit, de asemenea, referitor la oportunitățile de formare și dezvoltare a tinerilor, oferite de OMC, beneficiile unor stagii, la care au acces și cetățenii R. Moldova, pentru ca, ulterior, să corespundă unor criterii de selecție a staff-ului respectivei organizații. Pentru mai multe detalii, accesați acest document. Dna Hye Seung Lee a evidențiat concurența acerbă dintre specialiștii OMC, numărul cărora a fost redus substanțial și a îndemnat tinerii din R. Moldova să studiezee asiduu și să se implice în activități extracurriculare, pentru a-și valorifica oportunitățile academice și profesionale, alături de cei mai valoroși specialiști în context mondial.

ULIM se apropie de cerințele de formare a cadrelor OMC

Cu acest prilej, dl. Vladimir Chirinciuc, vicerector pentru relații internaționale, a rostit un mesaj de salut reprezentantei OMC. ”În numele rectorului ULIM, academicianului Andrei Galben, menționăm, că suntem onorați s-o avem ca oaspete pe dna Madame Lee, la prestigioasa noastră universitate, care își va sărbători, în curând, cea de-a 25-a aniversare de la înființare.

Apreciem intenția domniei sale de-a sprijini ULIM în ceea ce privește cerințele de formare și pregătire a absolvenților, care își propun să urmeze o cariera în cadrul organizațiilor mondiale cu profil economic”, declară dl. Vladimir Chirinciuc.

R. Moldova a aderat la OMC încă din iunie 2001. Actualmente, OMC dispune de un personal de circa șapte sute de funcționari internaționali, însă statul nostru nu este și nu a fost reprezentat acolo de specialiști, din cauza nivelului modest de pregătire în domeniul comerțului internațional și al dreptului comercial internațional.

Precizăm că, lecția OMC, organizată la ULIM, a fost posibilă, grație demersurilor întreprinse de către Misiunea R. Moldova la Geneva, în persoana Excelenței Sale Tudor Ulianovschi, ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al R. Moldova în Confederația Elvețiană, cu sediul la Geneva și reprezentantul permanent al statului nostru pe lângă Oficiul ONU, Organizația Mondială a Comerțului și alte organizații internaționale. Demn de menționat e că diplomatul în cauză a absolvit studiile de licență și cele masterale la Facultatea Drept ULIM, în anul 2006.  

În cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului General al Organizației Mondiale (OMC) a Comerțului, reprezentantul permanent al R. Moldova la Geneva, ambasadorul Tudor Ulianovschi a fost ales, anul acesta, prin consens de către cele 164 state membre, în calitate de președinte al Comitetului pentru Balanța de Plăți. Este o funcție de coordonare internațională, deținută, anual, de către ambasadorii statelor membre ale OMC.

Aceasta e o realizare a eforturilor întreprinse de către misiunea noastră diplomatică în Confederația Elevețiană și o premieră pentru țara noastră în cei 17 ani de activitate în cadrul OMC, notează dl. Tudor Ulianovschi printr-un mesaj pe o rețea de socializare.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


04.10.2017