Lista membrilor Senatului

Lista membrilor Senatului

Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

anul universitar 2016-2017

 

Nr. d/o Numele, prenumele Titlul ştiinţifico-didactic, funcţia
1. Galben Andrei Rectorul ULIM, Preşedintele Senatului 
2. Guţu Ana  Prim-vicerectorul ULIM, dr., prof. univ., Vicepreşedinte
3. Moldovan – Batrînac Viorelia Vicerector, dr., conf. univ., Vicepreşedinte
4. Galben Ilian Vicerector pentru dezvoltarea strategică şi politica economică, dr., conf. univ.
5. Micu Victor  Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii
6. Poalelungi Mihai Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie 
7. Harunjen Eduard  Procurorul General al Republicii Moldova
8. Balan Igor Dr., conf. univ., şef catedră, Facultatea Ştiinţe Economice
9. Bodnari Ludmila Directorul Departamentului Studenți Străini
10. Bordeian Aurel Directorul Oficiului Suport Academic
11. Burlacu Natalia Dr. hab., prof. univ., Şef Catedră, Facultatea Ştiinţe Economice
12. Cauia Alexandr Dr., conf. univ., Decanul Facultăţii Drept
13. Cerneauscaite Irina Directorul Departamentului Informaţional Biblioteconomic
14. Cernenco Mihai  Dr., conf. univ., Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism
15. Ciumacenco Valentina  Directorul Centrului Cooperare Internațională
16. Coadă Ludmila Dr., conf. univ., Director Şcoală Doctorală
17. Coropceanu Iurie Dr., Decan dezvoltare profesională, Facultatea Informatică, Inginerie, Design
18. Drăgălin Iuliana Dr., Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice
19. Dubcoveţchi Iuri  Dr., conf. univ., Decan dezvoltare academică, Facultatea Informatică, Inginerie, Design
20. Gamurari Vitalie Dr., conf. univ., Director Şcoală Doctorală
21. Han Ho Jin  Directorul Centrului „Se Jong” din cadrul ULIM
22. Haraz Svetlana Șef Catedră, Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială
23. Manoli Ion Dr. hab., prof. univ., Facultatea de Litere
24. Mărgineanu Lilea Dr., conf. univ., Şef Catedră, Facultatea Drept
25. Mişcoi Gheorghe Academician, Facultatea Ştiinţe Economice
26. Parmacli Svetlana Directorul Serviciului Control Proces Educaţional
27. Perju Veaceslav Dr. hab., prof. univ., academician, Facultatea Informatică, Inginerie, Design
28. Râbacov Ghenadie Şef Catedră, Facultatea de Litere
29. Roşca Petru Dr. hab., prof. univ., Facultatea Ştiinţe Economice
30. Rusnac Svetlana Dr., conf. univ., Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială
31. Smochină Andrei Dr. hab., prof. univ., Facultatea Drept
32. Socolov Vasile Dr., conf. univ., Decanul Facultăţii Biomedicină şi Ecologie
33. Spoială Alina Contabil-şef ULIM
34. Stoianova Inga Dr., conf. univ., Şef Catedră, Facultatea de Litere
35. Ţurcan Serghei Dr., conf. univ., Secretarul Ştiinţific al Senatului
36. Wang Yifeng  Institutul „Confucius” din cadrul ULIM
37. Zagorneanu Eudochia Dr. hab., prof. univ., Facultatea Biomedicină şi Ecologie
38. Agatiev Daria Studenta Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială
39. Covalischi Elena Studenta Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism
40. Dănuța Victor Studentul Facultăţii Ştiinţe Economice
41. Dranovscaia Anastasia Studenta Facultăţii Ştiinţe Economice
42. Guran Simion Studentul Facultăţii Drept
43. Neagu Ina  Studenta Facultăţii de Litere
44.  Rață Vadic Studentul Facultăţii Drept
45. Reabcova Anastasia Studenta Facultăţii Biomedicină şi Ecologie
46. Satanovschi Marina Studentul Facultăţii Informatică, Inginerie, Design
47. Wenamio Patrick Franck Cleophas Studenta Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism
48. Șestacovschi Igor Reprezentantul studenţilor străini
49. Pascal Elena Reprezentanta studenţilor masteranzi
50. Trifonova Larisa Reprezentanta studenţilor doctoranzi
51. Țăruș Radu Reprezentantul studenţilor doctoranzi

16.05.2010